Câu chuyện của Waldo

Câu chuyện của Waldo

Năm 2015, Waldo ra đời từ niềm đam mê nghệ thuật kiến trúc và dòng Sơn hiệu ứng nổi tiếng Thế giới, với khao khát mang loại vật liệu mới có tính ứng dụng cao, không giới hạn về mẫu mã cùng chất lượng vật liệu bền vững đến với rộng rãi Cộng đồng Thiết kế – Xây dựng tại Việt Nam.

Giải pháp Sơn Hiệu Ứng

SẢN PHẨM

‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Công trình thực hiện

DỰ ÁN

‾‾‾‾‾‾‾‾‾