SAIGON CASA & THE DOME (179 HBT – Q1)

  • SAIGON CASA & THE DOME (179 HBT – Q1)
  • SAIGON CASA & THE DOME (179 HBT – Q1)
  • SAIGON CASA & THE DOME (179 HBT – Q1)
  • SAIGON CASA & THE DOME (179 HBT – Q1)
  • SAIGON CASA & THE DOME (179 HBT – Q1)
  • SAIGON CASA & THE DOME (179 HBT – Q1)
  • SAIGON CASA & THE DOME (179 HBT – Q1)
  • SAIGON CASA & THE DOME (179 HBT – Q1)
  • SAIGON CASA & THE DOME (179 HBT – Q1)
  • SAIGON CASA & THE DOME (179 HBT – Q1)

SAIGON CASA & THE DOME

Nằm trong chuỗi Nova Land Galery, Saigon Casa & The Dome chính là một trong những chuỗi thương mại có đầu tư về nội thất. To create, a beauty architecture company must be important, the current big but not under the index section, the public. Chủ đầu tư Nova Land đã chọn Waldo mang hạng mục Sơn hiệu ứng trang trí cho các bức tường, trần Saigon Casa & The Dome thêm phần nghệ thuật, sang trọng, hiện đại hơn.

 

Category: Dự án tiêu biểu, Thương mại - Văn phòng

Share: